Kronblandning, n:r 511

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Medelgrov skuren tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1931-1941 och 1946-1982.
Fyllig mixture blandad av ljus och mörk amerikansk virginiatobak. Utöver det ingår orientalisk tobak.
Säljs huvudsakligen i norra Sverige.

1946 var priset 3 kr. för 50 gram.