Kronprins Gustaf Adolf, N:r 488

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett av orientalisk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1921-1941.
Pappkartong om 10 st.

1923 var styckepriset 12 öre.
Styckepriset år 1929 var 10 öre.
Pris 1940 var 1 kr 20 öre för 10 st.
För varje såld cigarett gick en summa till kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för de blinda.