Kjöllerström, Svening

Ort: Ulricehamn

Handlandena Svening Kjöllerström och S.W. Karlsson anhöll 1830 om att få driva snusfabrik på Gölingstorp, tre mil söder om Ulricehamn.
Kommerskollegium hänvisade frågan till Kungl. Maj:t. Något tillstånd verkar ej beviljats.
Svening Kjöllerström drev mellan 1832-1834 en mindre snusmalning i Ulricehamn med medgivande av hallrätten.

Svening Kjöllerström var rådman i staden och blev sedermera riksdagsman.

Han föddes 24/4 1791 på Åsen i Mossebo och avled 5/4 1863 i Ulricehamn.
Han var gift sedan 1827 med Johanna Boman född den 12/3 1806 i Åsarp.

De hade barnen:

Mathilda Charlotta, f. 5/4 1828
Augusta Beata, f. 7/6 1830 (postexpedit)
Salomon Magnus, f. 23/9 1835, d. 1913 (bokhandlare i Ulricehamn)
Theodor, f. 20/4 1837, d. 1886 (järnhandlare)
Per August. f. 4/8 1839, d. 26/6 1926 (komminister i Borås)

Selma Paulina, f. 11/12 1841, d. 1920

Svening Kjöllerström ägde en fastighet vid Stora torget.
Han och hustrun är begravda på Ulricehamns gamla kyrkogård.