Fägerskiöld, Erik G.

Ort: Ulricehamn

Kontingentborgaren och ryttmästaren, baron Erik Gustaf Fägerskiöld, (1746-1799) beviljades den 7 oktober 1783, trots magistratens avslag året innan, tillstånd av kommerskollegium att tillverka snus och kardustobak i Ulricehamn.
Någon tillverkning har ej uppgivits i fabriksberättelserna.