Kullgren, S.M. & G. Handelsbolaget

Ort: Ulricehamn

Handelsbolaget S.M. & G. Kullgren erhöll 1816 tillstånd att tillverka snus och karduser i Ulricehamn.
Firman innehades av Sven Mårtensson Kullgren (1789-1854) och hans kusin Gustaf Kullgren, f. 1796. Rörelsen ägde bestånd till 1818.

Gustaf Kullgren flyttade 1818 till Lidköping och blev 1831 handlare i Skara för att 1840 vara postskrivare i Borås. 1854 bosatte han sig hos sin son Josef Daniel på Lassegård i Varnums socken i Värmland där han avled 1861.

Sven Mårtensson Kullgren deltog lucianatten 1813 i firande av den svenska segern vid Leipzig. Festen hölls i en festvåning vid Stora Torget i Ulricehamn och festen urartade så pass i osämja och slagsmål att det slutade med att Sven Mårtensson Kullgren dömdes till döden. Straffet mildrades dock.