Kalling, Andreas

Ort: Stockholm

Linkramhandlaren Andreas Kalling (15/12 1794 – 4/11 1847) hade utan egen försyllan gjort konkurs. Vid ett sammanträde med borgenärerna i de s.k. ”cafferummen å Börsen” begärde han, för att icke vidare falla konkursmassan till last få börja med cigarrtillverkning.
Borgenärerna samtyckte och privilegium beviljades den 14 februari 1844.

Andreas Kalling bodde då med sin son Andreas Rudolf (f. 10/9 1825) i kvarteret Aurora i Gamla Stan.
Andreas drev det oansenliga företaget till sin död 1847.

Han var gift med Sophia Christina Rebrén (f. 8/8 1799 i Film, Uppsala län, d. 27/12 1865). Då hon avled bodde hon på Jungfrugatan 4.
Familjen tillhörde finska församlingen.

De hade barnen:

Andreas Rudolf, f. 10/9 1825
Sophia Adelaide f.24/3 1828, d. 20/4 1828
Iwar Björn Napoleon, f. 27/10 1829, vistas utrikes
Ida Hildur Astrid, f. 31/3 1832, d. 1/1 1919,  ogift
Ebba Hildegard Charlotta, f. 10/1 1836, d. 23/2 1877 på Rånäs, gift Bayard

 

Av bouppteckningen framgår att det fanns ett förhållandevis stort varulager av olika cigarrmärken.

Bland annat:

Habana
Portorico
Cuba
Cabanas
Prins carl
Domingo
Lousiana
Lamorinitas

Behållningen bleb 4 832 riksdaler banco.
Det noterades även att konkursen ännu inte var slutligen utredd.

Källor:

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:536 (1848) Bild: 3350

Finska församlingens församlingsböcker