Curdt, Michael Henric

Ort:  Stockholm

Traktören Michael Henric Curdt föddes kring 1731 i tyska Pommern. Död 18 maj 1790 på egendomen Älta i Brännkyrka.

Enligt kontrakt från den 13 maj 1769 övertog Curdt Jacob Meijers recept på tillverkningen av det popuära rappésnuset S:t Omér.
De Meijerska verksamheten hade legat nere sedan Meijers död 1760 och var i dåligt skick. Privilegiet hade upphört gälla.
Curdt lyckades ”bevisa sin knappa utkomst till förenämnda tobaksverk” och fick den 12 oktober 1770 att fortsätta verksamheten. Den var förlagt till hans fastighet vid Drakens gränd 4 i Gamla Stan där tidigare Olof Ahlberg haft tobaksspinneri och drevs fram till 1786.

 

Från fastighetsregistret

Michael Curdt avled den 18 maj 1790 på sin egendom Älta, frälsehemmet Eltan om 7/8 ,mantal, som vid den tiden tillhörde Brännkyrka socken inom nuvarande Nacka kommun.
Boupptecknningen visar att att även ägde en fastighet i kvarteret Rosendal 115 vid Hornsgatan. Han efterlämnade 1.745 rdr. sp.

 

Michael Curdts änka, Maria Hagbom, överlät verksamheten med redskap till fru Johanna Billroth, f. Corsar (f. kring 1753), som var änka efter den 1783 utnämnde hovkirurgen Joachim Gottfried Billroth som avlidit i Helsingfors 1788. De hade gift sig den 17/ 1785. Överlåtelseen och förnyelsen av privilegiet stadsfästes av kommerserkollegium den 4 oktober 1791. Maria Hagbom avled 1799 och hade då i flera år drivit tobaksbod.

I bouppteckningen efter hovkirurgen Billroth framgår att sterbhuset ägde andel i tobaksspinneri till ett värde av 300 rdr sp. Johanna Billroth verkar inte ha drivit någon tillverknningsverksamhet.
Då hon avled 1806 drev hon  en tobaksbod under namnet Johanna Hedvig Corsar och C:o.