Cartellieri, C.F.

Ort:  Stockholm

Carl Fredrik Cartellieri föddes i Königsberg, Tyskland den 10/4 1821. Han avled den 30/3 1896.

Han drev en cigarrtillverkning vid Drottninggatan 85 (kv. Wingråen) från 1864.
År 1868 arbetade två personer med tillverkningen, han själv och en kvinna över 18 års ålder. Produktionsvärdet var 1 800 kronor.