Jungqvist, Carl

Ort: Stockholm

Carl Junqvist hade tidigare drivit sidenfabrik.
Han erhöll den 8 juni 1803 privilegium på att driva tobaksspinneri i Stockholm.
Fabrikationen bedrevs vid Själagårdsgatan 15 i den fastighet som tidigare inrymt Anders Nordströms spinneri. Fastigheten ägdes och beboddes av änkan Elisabeth Maria Nordström.

Carl Jungqvist avled vid 59 års ålder år 1814. Fabriksinventariernas värde uppskattades enligt bouppteckningen till 14.435 rdr bko varav råtobak och färdig vara till 11.311 rdr bko. Hans änka, Hedda Johanna, f. Lavén, fortsatte ensam företaget och upptog enligt resolution den 3 februari 1817 sin näst äldste son Adolph Ludvig (f. 1795) i firman, varvid firmanamnet ändrades till Jungqvists Enka & Son.

Hon avled hastigt 1820 i en ålder av 53 år på resa mellan Stockholm och Karlshamn. Kort förut hade företaget gjort konkurs med 34 000 rdr bko i skulder.
Fru Jungqvist hade då varit nödsakad att avträda såväl bolagets som sin egen egendom till borgenärerna.

Bland de kardussorter som tillverkades under Jungqvist d.ä:s tid fanns:
Röda Lacket, Blått Papper, Hvitt Paper, Husar, Kung et Dronning, Panama, Ankare, 5 Blå Bröder, 13 Stjernor, Röd Ros, Svart Ros, Spader Ess och Fanor.
Firman tillverkade även Ystadssnus.