Jurling, Frans G.O.

Ort: Stockholm

Frans Georg Oskar Jurling startade en cigarrtillverkning år 1871 vid Götgatan 53. Han avled endast 28 år gammal år 1875. Hans änka Emma Josefina Jurling övertog då rörelsen och drev den i liten skala till 1878.

Emma Josefina var född den 26/3 1843 i Nicolai församling i Stockholm som dotter till cigarrfabrikören Carl Johan Sundblad.
År 1877 bodde hon som cigarrfabrikörsänka vid Tjärhovsgatan 13 (kv. Sandbacken större 1).
Den 27/12 1880 flyttar hon som gift med cigarrarbetaren Olof Elias Ferdinand Lundgren (f.24/5 1855 i Katarina förs.)till Tjärhovsgatan 101,103 (kv. Danviks hospital 1,2).
Den 30/4 1880 får de sonen Olle Lundgren.
Den 18/4 1883 avreser hela familjen till Amerika.
Den 13/8 1891 återvänder mor och son från Amerika där fadern avlidit. De bosätter sig då vid    Folkungagatan 7 B (kv. Gråberget 11) för att redan 26/10 samma år flytta till Götgatan 44 (kv. Nederland 10).

1892-1894 går sonen i skolan men den 14/8 1894 avreser man på nytt till Amerika.