Jönsson Nils (Fjälkinge)

Nils Jönsson drev sedan 1884 tillverkning av cigarrer och cigarrcigaretter i sitt hem Legeved 4 i Fjälkinge. Då han samtidigt arbetade som tegelbruksarbetare deltog troligtvis både hustrun och barnen i cigarrtillverkning i olika hög grad.

 

Personkoppling:

Nils Jönsson