Johansson, G

Ort: Stockholm

G. Johansson drev kring 1855 en blygsam cigarrtillverkning i Stockholm.