Johansson, F.A. (Stockholm)

Ort: Stockholm

Cigarrarbetaren Frans August Johansson, född 4/4 1854, anmälde den 21 maj 1887 att han skulle öppna tobakshandel vid Södermannagtan 21 i Stockholm.
Året därpå började han tillverka cigarrer vid Folkungagatan 21 med bibehållen försäljning å Södermannagatan.
14 januari 1890 registrerades cigarren Cuba. I november 1891 såldes inventarierna och varulagret till Nils Norén som fram till 19 november 1892 bedrev tillverkning i lokalerna vid Folkungagatan 21. Därefter flyttades fabrikationen till Uppsala (Se vidare Nils Noréns Cigarrfabrik, Uppsala)

Personkoppling
August F. Johansson
Nils Norén