Jeansson, Nils

Ort: Göteborg

Hökaren Nils Jeansson fick tillstånd av hallrätten den 29 juni 1773 att driva snus- och kardustillverkning.
1776 avled han och då drev änkan Anna Christina Ahlqvist företaget vidare under ett års tid då företaget upphörde.