Jansson, Petter

Ort: Göteborg

Petter Jansson som tidigare varit hökare i Kungälv erhöll den 23 maj 1820 tillstånd av hallrätten att tillverka snus och karduser i Göteborg. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.