Jansson, Gustaf

Ort: Göteborg

Bokhållaren Gustaf Jansson född 1855 anmälde den 3 december 1880 att han ämnade idka handels- och fabriksrörelse. Det är osäkert om någon tillverkning kom igång.
Sannolikt var det den Gustaf Jansson som 1855 föddes i Wäse församling i Värmland och som gifte sig med Dorotea Frederika Angelika, f. Forster, född 1862 i Karlstad lantförsamling. Paret bodde 1890 i 11 Rote 10 C C 89 16/4 i Masthuggets församling i Göteborg och Gustaf Jansson var då registrerad som bokhållare.