Jansson & Co, J.M

Ort: Göteborg

Jan Magnus Jansson anmälde den 2 februari 1874 att han ämnade idka tillverkning av tobaksvaror samt handel under firma J.M. Jansson & Co.
Fru Augusta Charlotta Jansson övertog företaget 1881 och 1882 nedlades företaget.

 

Produkter:

Blenda