Jacobsson, Jacob Johan

Ort: Göteborg

Handelsmannen Jacob Johan Jacobsson erhöll den 21 maj 1774 tillstånd av hallrätten att driva tillverkning av snus och karduser.
Någon uppgift om tillverkning har ej påträffats.