Jacobsson, Elof

Ort: Göteborg

Cigarrmakaren Elof Jacobsson, f. 1832, anmälde den 21 oktober 1864 att han ämnade utöva cigarrtillverkning.
Den obetydliga rörelsen nedlades 1869.