Hulth, Hans M

Ort: Göteborg

Mäklarebetjänten Hans Martin Hulth erhöll den 22 september 1817 hallrättens tillstånd att tillverka snus- och kardustobak i Göteborg.
tillverkning verkar inte ha påbörjats. Följande år, 1818, i augusti anhöll han att få burskap i Kungsbacka då han ej ansåg att en rörelse i Göteborg skulle kunna bli lönsam på grund av de stora skatterna och på grund av den stora mängd yrkesutövare som fanns i Göteborg.