Hult, Johan

Ort: Göteborg

Handelsmannen Johan Hult beviljades den 20 april 1779 tillstånd av hallrätten att tillverka snus och karduser i Göteborg.
Den obetydliga rörelsen nedlades efter ett år.