Holmström, Hans

Ort: Göteborg

Handlanden Hans Holmström drev under åren 1767.1779 en mindre snustillverkning i Göteborg. Något tillståndsbevis har inte påträffats bland hallrättens handlingar