Kjellberg, Aron

Ort: Göteborg

Handlanden Aron Kjellberg, 1769-1826, erhöll den 9 december 1800 kommerskollegiums privilegium på en tobaksfabrik. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.