Jacobsson, L.G.

Ort: Växjö

Bergmästaren L.G. Jacobsson beviljades tillsammans med handlanden M. Areschoug (1790-1841), känd som en av Växjös driftigaste medlemmar och postdirektören Westbom, den 17 november 1824 tillstånd att driva snustillverkning.
Vid 1829 övergick rörelsen till L.G. Jacobsson som drev den fram till 1832.

L.G. Jacobsson sökte 1820 tjänsten som borgmästare i Växjö och hamnade på tredje plats vid omröstningen.
Då landshövdingen insände förslaget till Kungl. Majestät förordade han L.G. Jacobsson som borgmästare då denne åtnjöt ”ortens allmänna förtroende”.
Kungl. Maj:t utsåg dock häradshövdingen P.R. Palm till ny borgmästare.

M. Areschoug var vid 2-tiden på natten den 18 februari 1838 på hemväg från en maskeradbal i rådhuset då han hörde flera personer ropa att elden var lös.
Areschoug meddelade två andra balgäster att de skulle väcka folket som bodde i baron Rappes gård vid Storgatan (N.r 114 och 115) där elden utbrutit i en gårdsbyggnad.
Växjös tre brandsprutor kom till platsen men arbetet försvårades av att vattnet frös i slangarna.
Efter 18 timmar var branden hejdad men 56 gårdar låg i aska. 107 hushåll med 720 medlemmar var husvilla.
Branden startade genom att en dräng eldat i en kakelugn som nyligen godkänts för eldning.
En omfattande insamling av pengar startades och sammanlagt 92.00 rdr banco insamlades över hela landet.