Janzon, J.G.

Ort: Växjö

J.G. Janzon drev mellan åren 1850-1854 en kardustobakstillverkning av mindre omfattning.