Buse, J.F. (Växjö)

Ort: Växjö

Verkmästaren Johan Friedrich Buse (f. 1809 i Malchin,  i Mecklenburg-Schwerin), som tidigare arbetat vid J. Wahlqvists klädesfabrik anhöll 1844 om tillstånd att starta en snusfabrik i Växjö eftersom det inom Kronobergs län inte fanns någon sådan. Hans ansökan beviljades den 16 september 1844 och fabriken var belägen i kvarteret Kristina n:r 3. (nuv. Norra järnvägsgatan 2/ Linnégatan 1)

Då Johan Buse 1858 flyttar med sin familj till Nord Amerika övertogs rörelsen av  Martin Buse som enligt uppgift från Erik Angelin drev den till cirka 1870.
I boken ”Norrvidinge härad” från 1908 uppges dock att snusfabriken under 1870-talet hette E. Buses snusfabrik och att den enligt ”konungens befallningshafvandes år 1875 afgifna femårsberättelse tillverkade där årligen 50,000 skålpund snus till ett värde av 25,000 kr”. Enligt samma källa nedlades fabriken i början av 1870-talet.
Martin Buse var ledamot av Växjös första stadsfullmäktige som valdes i dec. 1862.

 

 

Personkoppling

J.F. Buse

 

Källor:

Norrvidinge härad            1908

Växjö centrum                   1976

Växjö från forntida marknads plats …   Växjö Lions Club  1975