Hugo Söderlunds Cigarrfabrik

Ort: Stockholm

För mig hittills okänd fabrik i Stockholm som bl a tillverkade cigarrcigaretten Monopol.
Av tobaksstämpeln framgår att tillverkningen bör varit kring 1912-1915.

Produkter

Favorit Sexan
Monopol (H. Söderlund)

Personkoppling
Hugo Söderlund