Hultin, V.K. tobakshandel

Ort: Stockholm

Cigarrimportaktiebolaget V.K. Hultin var en tobakshandel i Stockholm med omfattande import av tobaksvaror.

För närvarande oklart när det startades men
kontor och lager fanns 1894 på Skeppsbron 26 (tel: 2461) och flyttade samma år till mer ändamålsenliga lokaler vid Hamngatan 10 då omsättningen ökat.

Vid Hamngatan 10, hörnet av Norrlandsgatan, övertog Hultin den f.d. Portugisiske Ministern Vicomte de Soto Maiors (d. 1894) våning vilken inreddes till affärslokal (expositionslokal), kontor och packrum
Tel: 4840
Telegramadress: Hultin, Stockholm

Kvarstod på samma adress 1914

Filial fanns en tid på Drottninggatan 3 i Norrköping.

Personkoppling
Carl Holm
V K Hultin