Favorit Sexan

Tillverkas av: Hugo Söderlunds Cigarrfabrik

Cigarr-cigarrett tillverkad av Hugo Söderlund i Stockholm. Pris per cigarr-cigarrett var 6 öre.