Favorit (C.W. Obel)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller tillverkade av C.W. Obel i Danmark för Svenska Tobaksmonopolets räkning 1948-1951.