Hernösands Tobaksfabriks AB

Ort: Härnösand

Bolagsordningen för Hernösands Tobaksfabriks Aktiebolag fastställdes den 19 april 1877. Aktiebrev utställdes 15 April 1878 om 500 kr per styck undertecknade av Hamberg, Isaksson och Hägg.

Fabriken startades genom att man i Hernösands Posten den 23 februari 1877 kunde läsa en annons:

”AKTIETECKNING.
För anläggning af en Snus- och Tobaksfabrik här i staden finnes listor för teckning af aktier deri å Herrar S.J. Hambergs och Carl Fr, Häggs kontor.
Hernösande den 15 februari 1877.
W. Zetterström.
Tobaks-Fabrikant”

Zetterström hade inflyttat från Kristinehamn och titulerade sig Tobaks-Fabrikant. Någon av honom driven produktion i Kristinehamn har f.n. ej gått att fastställa.

Annonsen gav resultat och samma tidning kunde den 2 november samma år berätta att fabrikationen kommit igång med 25 arbetare och grosshandlare S.J. Hamberg (f. 1826), Carl Fr. Hägg (f. 1831 i Hangvar, Gotland) och Carl I. Isaksson (f. 1847 i Råneå, Norrland) utgjorde styrelsen. Disponent var F.W. Zetterström och senare A. Mellqvist.

I magistratens rapport från 1878 uppges dock att fabriken hade 13 arbetare och 1880 var det 22 st.
Till en början gick verksamheten bra och aktieutdelning gjordes.
Den 27 mars 1888 ändrades bolagsordningen och styrelsen bestod då av Fritz Gustav Ossbahr (f. 1847 i Maria Magdalena förs. i Stockholm), häradshövding Gustaf Tengvall (f. 1860 i Sundsvall) och e.o. jägmästaren Johan August Arnell i Bondsjö(f. 1852 i Säbrå i Ångermanland). Disponent var A.G. Andersson.

I magistratens rapport 1890 meddelades det att produktionen var nedlagd och den 30 maj 1892 trädde bolaget i likvidation. Vid den tidpunkten var Härnösandsbankens d chef F.G.O. Ossbahr verkställande direktör.

Fabriken var inrymd i Nätterqvists villa som senare inrymde Snusfabriken Svanen för att senare bli Ph.U. Strengbergs & C:os första fabrik i Härnösand.