Is, Johan

Ort: Höreda (Jönköpings län)

Avskedade soldaten n:r 81 Johan Is vid Kalmar regemente erhöll den 14 oktober 1841 privilegium att driva snustillverkning på torpet Gåvetorp under hemmanet Eket i Höreda socken, Jönköpings län.
Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats