Heitmüller, Conrad P.

Ort: Norrköping

Conrad Philip Heitmüller (1749-1792) erhöll 1787 hallrättens tillstånd att driva snusfabrik i Norrköping.
Efter hans död övertog änkan Brita Christina Jederholm (1766-1813) företaget. Den obetydliga rörelsen nedlades vid hennes död.