Jonsson, Magnus

Ort: Norrköping

Magnus Jonsson inrättade 1780 med tillstånd av hallrätten en snustillverkning i Norrköping.
Rörelsen var obetydlig och drevs mindre än ett år.