Hedin, Elias

Ort: Gävle

Elias Hedin drev under början av 1900-talet en mindre tobakstillverkning i Gävle.
Han var till en början handelsresande och blev med tiden grosshandlare.
Oklart hur stor tobaksproduktion han hade och var i Gävle den var belägen.

Produkter
El Plomo

Personkoppling
Elias Hedin