Hedman, Anders

Ort: Gävle

Anders Hedman, 1787-1834, erhöll den 18 november 1828 privilegium att driva tobaksfabrik i Gävle. Han var den förste som tillverkade cigarrer i Gävle.
Anders Hedman avled den 20/4 1834 i bröst- och vattusot i en ålder av 46 år och 10 månader.

Han änka, f. Fahlstein, övertog för sterbhusets räkning skötseln av tillverkningen.
Hon drev den till den 10 mars 1843 då sönerna Anton Mauritz, 1813-1869, Johan Ludvig och Carl August erhöll tillstånd att under namn av Anders Hedmans Söner fortsätta rörelsen.

Fabriken gick i konkurs under slutet av 1840-talet och då övertogs fabriken av yngste brodern Carl August, 1819-1888. Han drev tillverkning av snus till 1869 då fabrikationen upphörde i samband med stadsbranden.

 

August Hedman 1787 – 1834

 

 

Anton Mauritz Hedman  1813 – 1869

 

Carl August Hedman  1819 – 1888