Havanna Nr 3, N:r 200

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1928-1996.

1929 års styckepris var 15 öre.
1952 var priset 21,50 kr. för låda om 50 st. och 4,30 kr. för pappask om 10 st.