Havanna Nr 2, N:r 204

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1996.

Tidigare tillverkad av Brinck, Hafström & Co. i Stockholm.

Priset år 1929 var 8 öre styck.
1952 var priset 16,50 kr. för låda om 50 st. och 3,30 kr. för pappask om 10 st.
År 1949 tillverkades 41.671.000 st.

Kallades i Stockholmsområdet på 1960-talet för Havanna skogsbrand. Oklart varför.