Havanna N:r 2 (Brinck, Hafström & Co)

Tillverkas av: Brinck, Hafström & Co

Cigarrcigarett tillverkad av Brinck, Hafström & C:o i Stockholm.
Övertogs av Svenska Tobaksmonopolet och blev en storsäljare.
Tillverkad fram till 1996.

I 1890 års priskurant benämnes cigarrcigaretter för cigarretter utan papper.
Tillverkad redan på 1870-talet.