Hartwig, Ludvig

Ort: Göteborg

Grosshandlaren Ludvig Hartwig beviljades den 24 april 1857 av magistraten tillstånd att tillverka cigarrer och andra tobaksfabrikat.
Till kompanjon upptog han handelsbokhållaren, sedermera grosshandlaren och konsuln Friedrich Adolph Meyer (f. i Bremen 19/5 1833).
Friedrich Meyer hade sedan han blivit svensk medborgare den 15 maj 1847 erhållit tillstånd att tillverka cigarrer.
Fabrikationen upphörde den 1 oktober 1859.

Företaget låg 1857 på Kungsgatan 28 men flyttade den 1 april till nya lokaler i Lilla Cathrinelund 71 & 72 i 12 roten. Kontoret låg på Kyrkogatan 33.

1860 hade kontoret flyttat till Kyrkogatan 25.

1890 bodde Friedrich Meyer och hans hustru Eleonora Christina, f. Andersson 1833 i Vänersborg.
De flyttade den 28/5 1903 till Karlavägen 20 i Stockholm.
Friedrich avled den 24/3 1924 och hustrun avled den 15/5 1925.
De är begravda på Stockholms norra begravningsplats, kv.2, n:r 383