Hasselroth, Olof

Ort: Göteborg

Handlanden Olof Hasselroth drev med tillstånd av hallrätten från den 31 augusti 1773 en mindre snustillverkning i Göteborg.
Den obetydliga rörelsen upphörde 1778.