Hallberg, Anders

Ort: Göteborg

Hökaren Anders Hallberg erhöll den 31 augusti 1773 hallrättens tillstånd att tillverka snus och karduser. Den obetydliga rörelsen nedlades 1778.