Hansson, J

Ort: Halmstad

Johan Hansson i Halmstad beviljades den 9 juni 1687 privilegium att driva tobaksspinneri.
Några uppgifter att tillverkningen kom igång har ej återfunnits.