Halmstad Snus- & Tobaksfabriksaktiebolag.

Ort: Halmstad

Detta företags bolagsordning antogs den 9 maj 1898. Kapitalet utgjordes av 50 000 kronor och styrelsen bestod av grosshandlarna Johan Birger Berggren, J.R. Emil Lindberg, Magnus Ohlsson och Pehr Berggren.

Den 7 januari 1904 inregistrerades Handelsbolaget Halmstads Snusfabrik, Berggren & Co. under det att den gamla firman likviderades.

Styrelsen utgjordes av Johan Birger Berggren, disponent, Jacob R. Emil Lindberg, Magnus Ohlsson och Pehr Berggren.
Företaget nedlades 1906 och redovisade fyra arbetare och en tillverkning av 13 455 kg snus till ett värde av 25 619 kronor medan motsvarande siffror 1905 är två arbetare, 10 000 kg och 12 500 kronor.

Personkoppling
Johan B. Berggren
Emil J.R. Lindberg