Hamnström, Jonas A

Ort: Örebro

Rådmannen Jonas Anders Hamnström,
f. 1770, erhöll den 10 november 1811 tillstånd att tillverka kardustobak och snus i Örebro. Efter hans död 1819 nedlades den ringa rörelsen på grund av ”att fru Hamnström (Johanna Sara Hamnström, f. Mullin, 177-1865) icke lyckats erhålla någon billig verkmästare”.