Lundqvist, Karl cigarrfabrik

Ort: Örebro

Karl Lundqvist hade redan 1883 varit delägare i cigarrfabriken Sahlin & Lundqvist och efter 1885 delägare tillsammans med Gustaf Elgerus.
1886 startar Karl Lundqvist en egen cigarrtillverkning i staden.

Detta meddelas genom följande notis:

Som undertecknad genom vänlig öfverenskommelse utträdt ur firman Gust. Elgérus & C:o, har jag sedan 1 oktober detta år under firma

C.L. Lundquists Cigarrfabrik

anlagt ny Cigarrfabrik härstädes och rekommenderar mig härmed i Eder benägna hågkomstunder försäkran att mitt bemödande städse skall blifva att lemna ett lika godt fabrikat, som under min ledning tillverkades hos upplösta bolaget.

På samma gång får jag meddela att jag i eget namn öfvertagit förra firmans, Gust. Elgérus & C:o detaljförsäljning i huset N:o 12 Storgatan och rekommenderar jag ett välsorteradt lager af fina såväl In- som Utländska Cigarrer & Cigarretter jemte Snus. Rök- och Tuggtobak samt allt hvad en välfournerad Cigarr hörer.
Örebro i oktober 1887
Med utmärkt högaktning
C.L. Lundquist,
Cigarrfabrikör

Rörelsen nedlades 1891.

Rörelsen låg vid Storgatan 12 men hade en period fabriken vid Gamla gatan 9

Personkoppling
Karl Lundqvist

 

 

Källor:

Örebros stads adresskalendrar 1887-1894,   Örebro Läns Museum