Hamilton, Greve Gilbert

Greve Gilbert Gustaf David John William Hamilton föddes 1869 och avled 1947 på det västmanländska släktgodset Hedensberg.
Han var överste vid husarerna i Eksjö och känd som en ytterst sträng och disciplinerad person.
Släkten härstammade från Skottland. Han utbildades vid Karlberg och tog sin officersexamen 1891 med ganska genomsnittliga betyg. Idag skulle han benämnas ”stridis” snarare än strateg. Han försökte redan tidigt, 1897, komma ut i flera krig, det grekisk-turkiska, det rysk-japanska och i boerkriget (Sydafrika) där även den unge Winston Churchill fanns med men blev ej antagen.

Under första världskriget, då ryttmästare vid Livgardet till häst, gick han i tysk krigstjänst efter att hade tagit avsked från sin svenska tjänst, den 27 oktober 1914. Han hade av tyske militärattachén då antagits som officer i preussiska armé och gjorde även en kortare sejour under 1918 i finska inbördeskriget.
Han blev regementschef för det preussiska regementet i Königsberg den 13 juni 1918 och hamnade i krigets slutskede i Ukraina. Han led av det tyska nederlaget under första världskriget och väntade på tysk återupprättelse.
Han återvände till Sverige 1920 och blev chef för Smålands husarregemente Eksjö.

Röktobaken ”Hamiltons blandning” hade han framställt genom att under sin fälttjänstgöring i Tyskland blanda olika sorters tobak till en för honom passande smak. Hemkommen till Sverige lät han blandningen skötas av Frans Svenssons tobakshandel vid Stureplan i Stockholm. Det var hans personliga blandning men den blev populär och affären mäktade inte med den ökade efterfrågan utan Greve Hamilton lät den 15 december 1922 sälja sin produkt till Svenska Tobaksmonopolet mot att han skulle få 1 krona per sålt kilogram fram till och med 31/12 1929. Det blev en lysande affär för båda parter.

1929-1941 tjänstgjorde Gilbert Hamilton periodvis som adjutant hos den tidigare tyske kejsaren Vilhelm i dennes nederländska exil i Doorn. Han utnämndes till hedersgeneral i Wehrmacht av Adolf Hitler den 25 augusti 1939.
Han hyllade den tyska inmarschen i Paris och efter anfallen mot Danmark och Norge beklagade han att han var för gammal för att delta, på tysk sida. Han deltog med flera andra svenskar i uppvaktning på Hitlers 50-årsdag där Hitler förärades med en staty av Karl XII.

Greve Hamilton övervakades av den svenska säkerhetspolisen på grund av hans tyskvänliga aktiviteter. Materialet hos dåvarande SÄPO (Allmänna Säkerhetstjänsten, STJ) utgick ur deras arkiv 15 maj 1962.
Utskrifter från telefonavlyssningar visar hans politiska hållning.
”Våra hjärtan klappar våldsamt tillsammans för det älskade Tyskland och dess härliga armé” – vid Paris fall. Yttrat 21/6 1940.
”Förhoppningsvis går det bra för er i dessa för Tyskland så stolta dagar. Det är underbart! Synd att jag inte själv är med” – vid Frankrikes kapitulation. Yttrat 26/6 1940
”Stor skada att man är för gammal att kämpa vid fronten” – avser den tyska sidan vid invasionen av Danmark/Norge.

Han var gifte 1898-1921 med ryskan Maria Antoine Margurite von Seume och från 1921 med Karin Liberg.

Hans piptobak användes vid SM i piprökning då det gällde att hålla fyr i pipan så länge som möjligt.

Fabrikskopplingar
Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)
Frans Svensson Tobakshandel

 

Källor:

Greve Gilbert Hamilton – Tobaksöversten     Magnus Carlsson  2015

Svenskt Biografiskt Lexikon

Svenskar i krig  1914 – 1945    Lars Gyllenhaal, Lennart Westberg      2004

I Pipans Vänkrets          Jansson & Lindfeldt   2004

 

Bild från Ernst Blom – Västmanlands läns museum,