Hallin, C.A.

Grundare av Hallins Tobaksfabriksaktiebolag i Malmö.

Fabrikskopplingar
Hallins Tobaksfabriksaktiebolag