Hallertz, Oscar A.

Oscar Alfred Hallertz Peterson föddes 1865 i Lommaryd, Jönköpings län.
Han utbildade sig till skrivare och blev sedermera kronolänsman.

1890 var han inneboende hos kronolänsman August Elmlund och dennes familj i Båstad.

År 1900 bodde han son kronolänsman i kv. Strutsen i Ängelholm.
Han var styrelseledamot i AB Hamburger Cigarrfabriken i samma stad.

Fabrikskopplingar
Hamburger Cigarrfabriken, AB (Ängelholm)