Hammar, Jöran Magnus

 

Jöran blev sedermera rådman och handlanden i Halmstad. Under en tid var han delägare i det av Berendt Liedberg startade tobaksspinneriet i Halmstad.

Han var sedan den 22/12 1772 gift med Sarah Sofia Edman, f. 1745, d. 5/3 1801 i Halmstad.

De hade barnen:
Berger Oluf, f. 28/11 1773, d. 30/7 1795 i Halmstad.
Brita Helena, f. 29/9 1775. d. 17/12 1775 i Halmstad.
Andreas, f. 15/9 1776, d. 21/5 1856. Blev grosshandlare och fabrikör i Halmstad.
Helena Sophia, f. 21/1 1779, d. 30/11 1859 i Arlösa, Enslöv.
Johan Magnus, f. 27/8 1780, d. 29/5 1847. Lantbrukare
Carl Jesper, f. 21/3 1783, d. 7/4 1788 i Halmstad.
Nils Gustaf, f. 31/1 1785, d. 29/4 1785 i Halmstad.
Christian, f. 3/2 1786, d. 8/1 1790 i Halmstad.
Jöran, f. 3/2 1788, d. 19/1 1854 i Halmstad. Rådman
Carl Jesper f. 3/5 1789, d. 10/1 1830 i Halmstad. Handlanden.

Jöran Magnus Hammar avled i Halmstad den 12/1 1792.

Fabrikskopplingar
Liedberg, Berendt